De Stichting Vrienden van KADE40 vindt de activiteiten van KADE40 van groot belang voor Vlaardingen en de regio. Dit vanuit de overtuiging dat kunsteducatie kan bijdragen aan het welbevinden van de inwoners van Vlaardingen. Een centrum voor kunst-en cultuur zorgt voor een verhoging van de attractiviteit van de omgeving en draagt bij aan het stimuleren van het vestigingsklimaat, aan het leefmilieu en het maatschappelijk draagvlak voor economische ontwikkeling.

Steun KADE40

Het steunfonds verleent financiële steun aan projecten en activiteiten die het werk van KADE40 mogelijk maken, met dien verstande dat het altijd zal gaan om activiteiten die niet uit het reguliere budget te financieren zijn. Om dit te realiseren verwerft en beheert het fonds gelden die door derden aan het steunfonds beschikbaar worden gesteld.

Vrienden worden

Waarom word je vriend?

 • Omdat je de kunsten een warm hart toedraagt.
 • Omdat je vindt dat kinderen muziekonderwijs moeten kunnen krijgen.
 • Omdat je vindt dat iedereen de mogelijkheid moet hebben alle vormen van cultuur tot zich te nemen.
 • Omdat je vindt dat KADE40 de stad aantrekkelijker maakt.
 • Omdat je vindt dat er een plek in de stad moet zijn waar je je talenten kunt ontwikkelen.
 • Omdat je vindt dat het monumentale pand van KADE40 als cultureel erfgoed behouden moet blijven.

Voordelen

 • 1x per jaar een gratis donateur lezing.
 • 1x per jaar een gratis donateur muziekuitvoering.
 • 1x per jaar een speciale vriendendag.
 • Inspraakvergadering over koers KADE40.
 • Informatie over bijzondere evenementen.
 • Nieuwsbrief voor donateurs.

Wat kost het donateurschap

 • Persoonlijk lidmaatschap  € 30,- per jaar.
 • Jongerenlidmaatschap (t/m 25 jaar) € 20,- per jaar.

Activiteiten

Lezing
Eenmaal per jaar organiseert Vrienden van KADE40 een inspirerende kunsthistorische lezing. Speciaal voor de donateurs.

Muziek uitvoering
KADE40 herbergt veel talent, amateur en professioneel, van jong tot oud. Graag tonen we dit tijdens een speciaal KADE40 concert voor onze vrienden.

Vriendendag
De Vriendendag is elk jaar een verrassing. Op deze speciale dag bedanken wij met een speciale activiteit onze vrienden.

Inspraakvergadering
KADE40 brengt de donateurs op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, maar hoort ook graag hoe we nog meer Vlaardings creatief talent kunnen ondersteunen. Op deze inspraakvergadering gaan we met jullie in gesprek over de koers van KADE40.

Informatie over bijzondere evenementen
Het hele jaar door vinden er leuke evenementen plaats op en om KADE40. In samenwerking met partners uit de stad worden er uitvoeringen, exposities en overige activiteiten ontwikkeld waar je van op de hoogte gehouden wordt.

Nieuwsbrief voor donateurs
Uiteraard staat in de nieuwsbrief wat er allemaal plaats vindt in en om KADE40, maar vooral ook wat we door middel van de steun van Vrienden van KADE40 kunnen doen.

Stichtinginformatie

Culturele ANBI (in aanvraag)

Naam instelling: Stichting Vrienden van KADE40
Fysiek en postadres: Westhavenkade 40, Postbus 4020, 3130 KA Vlaardingen
www.vriendenvankade40.nl
email: info@vriendenvankade40.nl

Fiscaal nummer: 002415276
Kamer van Koophandel nummer: 41141336
Rekeningnummer: NL15 ABNA 0977601307 t.n.v. Vrienden van KADE40

Beschrijving doelstelling

 • Het bevorderen van de instandhouding van het gebouw van KADE40 en de noodzakelijke middelen aan de Westhavenkade.
 • Het stimuleren van de deelname door de inwoners van de regio aan de activiteiten van KADE40.
 • Het stimuleren en bevorderen van de belangstelling bij de inwoners van de regio voor kunsteducatie.
 • Het stimuleren en bevorderen van de kwaliteit van de activiteiten die georganiseerd worden door KADE40.
 • Het bijeenbrengen van gelden onder meer door het (doen) organiseren van evenementen en activiteiten.

Bestuur

Mw. F.F. Scheffer:
voorzitter
Dhr. C.P.C. van der Spek: secretaris
Dhr. J. van Riet: penningmeester
Dhr.W.W.J.Roijers: vicevoorzitter
Mw. I.B. van Ham: bestuurslid

Beleidsplan

Beleidsplan-Vrienden-van-KADE40-2014.pdf

Aanmeldformulier

 

* Geeft een verplicht veld aan

Agenda

26 november

Open Studio: presentatie

De Open Studio is de broedplaats voor jong en aanstormend talent in diverse leeftijden en in verschillende muziekstijlen. De Vrienden van KADE40 dragen de Open Studio een warm hart toe en organiseren een speciale avond voor deze muzikanten in de podiumzaal KADE40. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom voor muziek, een hapje en een drankje.

12 oktober
Vrienden verzamelen instrumenten
De vrienden van KADE40 verzamelen oude instrumenten. Deze worden dan door cursisten KADE40 nog gebruikt tijdens lessen en repetities. Vlaardingers die oude instrumenten liggen hebben die niet meer bespeeld worden, kunnen deze schenken. Neem contact op met De vrienden van KADE40.

15 september
Kunstwerk winnen
Nieuwe vrienden van KADE40 worden beloond! Op de eerst volgende vriendenbijeenkomst in november worden onder alle nieuwe vrienden, drie kunstwerken verloot. Wie zich nu aanmeldt, dingt mee om een kunstwerk te winnen.

Woensdag 3 juni
Benefietveiling succesvol
Veilingmeester Jack Kerklaan maakte er een informatieve en aangename middag van. Maar liefst 21 kunstwerken werden verkocht. De opbrengst van de veiling was ruim €1500. Van dit bedrag wordt nieuw werk van hedendaagse fotografen aangekocht om de collectie up-to-date te brengen.

Benefietveiling KADE40
Op zaterdag 30 mei: koop een bijzonder kunstwerk en help de collectie uit te breiden.
15:30 - 17:30 veiling in handen van Jack Kerklaan
17:30 - 18:30 afsluitende borrel